Declarație privind protecția datelor

Introducere

În calitate de operator al ofertei online, compania noastră, SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ofertei online. Datele noastre de contact pot fi consultate în impressum-ul ofertei online, iar persoanele de contact pentru chestiuni legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt menționate direct în prezenta Declarație privind protecția datelor.

Considerăm că protecția sferei dvs. private și a datelor dvs. private este o chestiune foarte serioasă. Înregistrăm, salvăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal numai în acord cu conținutul prezentei Declarații privind protecția datelor, precum și conform dispozițiilor aplicabile din legislația privind protecția datelor, în mod special celor din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) și dispozițiilor naționale în aceeași materie. Este foarte important pentru noi să justificăm și în această privință încrederea pe care ne-o acordați. Din acest motiv vă protejăm datele cu caracter personal, în mod special împotriva accesului terților.

Prin prezenta Declarație privind protecția datelor dorim să vă informăm în ce cantitate și în ce scop prelucrăm date cu caracter personal în legătură cu utilizarea ofertei online.

Aflaţi mai multe cu privire la tool-urile şi cookie-urile pe care le utilizăm pe această pagină web şi individualizaţi setările cookie-urilor apăsând butonul "Setări cookie-uri". Vă rugăm să aveţi în vedere că în funcţie de setările dvs. este posibil să nu mai fie disponibile toate funcţionalităţile site-ului.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Din această categorie fac parte toate informațiile cu privire la identitatea persoanei, ca de exemplu numele, adresa de e-mail sau adresa poștală. În schimb, informațiile care nu pot fi puse în legătură cu identitatea persoanei (ca de exemplu date statistice, precum numărul utilizatorilor ofertei online) nu sunt considerate informații cu caracter personal.

În principiu, puteți utiliza oferta noastră online fără a vă dezvălui identitatea și fără a indica date cu caracter personal. În acest caz noi vom înregistra numai informații generale cu privire la vizitarea ofertei noastre online. Pentru unele dintre serviciile oferite, se colectează totuși date cu caracter personal de la dvs. Aceste date sunt ulterior prelucrate de noi, în principiu numai în scopul utilizării acestei oferte online, în mod special pentru punerea la dispoziție a informațiilor dorite. La colectarea datelor cu caracter personal este obligatorie doar indicarea acelor date care sunt neapărat necesare. În afara acestora se mai pot colecta și alte informații, în acest caz fiind vorba despre informații opționale. De fiecare dată specificăm dacă este vorba despre câmpuri obligatorii sau despre informații opționale. Cu privire la amănuntele concrete vă vom informa ulterior, în secțiunea corespunzătoare a prezentei Declarații privind protecția datelor.

O luare de decizii automatizată pe baza datelor dvs. cu caracter personal nu va avea loc în contextul utilizării ofertei noastre online.


Prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Informațiile dvs. sunt salvate de noi pe servere securizate în mod special, aflate în interiorul Uniunii Europene. Acestea sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau difuzării datelor dvs. de către persoane neautorizate. Accesul la datele dvs. este permis doar unui număr restrâns de persoane autorizate. Acestea răspund de mentenanța tehnică, comercială sau redacțională a serverelor. În ciuda controalelor periodice, totuși nu este posibilă protecția completă împotriva tuturor pericolelor.

Datele dvs. cu caracter personal sunt transferate în formă codificată prin intermediul Internetului. Pentru transferul de date utilizăm un sistem de codificare SSL (Secure Socket Layer).


Transmiterea datelor cu caracter personal către terți

În principiu utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal numai pentru prestarea serviciilor dorite de dvs. Dacă ne folosim de prestatori externi pentru prestarea serviciilor noastre, accesul lor la date are loc de asemenea doar în scopul prestării serviciilor. Garantăm respectarea dispozițiilor legislației privind protecția datelor prin măsuri tehnice și organizatorice și ne obligăm și prestatorii externi să facă același lucru.

În afară de aceasta, nu transmitem datele către terți fără consimțământul dvs. expres, cu atât mai puțin în scopuri de publicitate. O transmitere a datelor dvs. cu caracter personal are loc numai atunci când dvs. v-ați dat consimțământul pentru transmiterea datelor sau în măsura în care suntem îndreptățiți ori obligați să facem acest lucru în temeiul unor prevederi legale și/sau dispoziții ale autorităților, respectiv ale tribunalelor. În acest context poate fi vorba în mod special de furnizarea de informații în scopul urmăririi penale, de prevenirea unor pericole sau de impunerea unor drepturi de proprietate intelectuală.


Bazele juridice ale prelucrării datelor

În măsura în care obținem un consimțământ pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, baza juridică pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.

Dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru că acest lucru este necesar în vederea îndeplinirii unui contract sau în cadrul unei relații contractuale cu dvs., baza juridică pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD.

Dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații juridice, baza juridică pentru prelucrarea datelor o reprezintă art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD.

Ca bază juridică pentru prelucrarea datelor poate servi de asemenea art. 6 alin.1 lit. f) din RGPD, dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unui terț, iar interesele, drepturile și libertățile dvs. fundamentale nu presupun protejarea datelor cu datelor cu caracter personal.

În cadrul prezentei declarații privind protecția datelor, vom menționa de fiecare dată pe ce bază juridică procedăm la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.


Ștergerea datelor și durata stocării

În principiu ștergem, respectiv blocăm datele dvs. cu caracter personal întotdeauna atunci când scopul stocării acestora nu mai este valabil. În afara acestor situații, stocarea datelor poate avea loc atunci când este prevăzută de dispoziții legale pe care suntem obligați să le respectăm, de exemplu având în vedere obligațiile noastre de păstrare și documentare. Într-un astfel de caz, ștergem, respectiv blocăm datele dvs. cu caracter personal după încetarea dispozițiilor legale respective.


Utilizarea ofertei noastre onlineInformații cu privire la terminalul dvs.

La fiecare accesare a ofertei noastre online, colectăm, indiferent de înregistrarea dvs., următoarele informații despre terminalul dvs.: adresa IP a terminalului dvs., solicitarea din browser-ul dvs., precum și momentul acestei solicitări. În plus se înregistrează starea și cantitatea de date transferată în cadrul acestei solicitări. Colectăm de asemenea informații despre produs și versiune cu privire la browser-ul utilizat și la sistemul de operare al terminalului. Înregistrăm inclusiv din ce pagină web s-a accesat oferta online. Adresa IP a terminalului se salvează numai pe durata utilizării ofertei online, după care este ștearsă sau anonimizată printr-o prescurtare. Celelalte date se salvează pentru o perioadă limitată.

Utilizăm aceste date pentru operarea ofertei online, în mod special pentru a constata și remedia erorile, pentru a constata cota de utilizare a ofertei online, precum și pentru a face ajustări sau îmbunătățiri. Pentru cazurile necesare din punct de vedere tehnic, aceste scopuri conțin și interesul nostru legitim de a prelucra datele, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, care constituie baza juridică a acestei prelucrări. Pentru toate celelalte cazuri, baza juridică a acestei prelucrări o constituie consimțământul dvs., în măsura în care l-ați acordat, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.


Utilizarea de cookie-uri

Pentru oferta noastră online se utilizează cookie-uri, așa ca pe multe alte pagini web. Cookie-urile sunt mici fișiere de text care sunt salvate pe computerul dvs. și care salvează anumite setări și date pentru comunicarea cu oferta noastră online prin intermediul browser-ului. Un cookie conține de regulă numele domeniului din care a fost trimis fișierul cookie, precum și informații despre vârsta cookie-ului și un caracter alfanumeric de identificare.

Cookie-urile ne permit să recunoaștem ce terminal folosiți și să punem imediat la dispoziție eventuale pre-setări necesare. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim oferta online și să vă putem oferi servicii mai bune și mai adaptate nevoilor dvs. Și acest scop se poate considera un interes legitim pentru prelucrarea datelor conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Pentru cookie-urile care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic, vă rugăm să vă dați consimțământul în nota noastră privind utilizarea de cookie-uri / centrul de preferințe privind protecția datelor. Dacă nu vă dați acest consimțământ, bineînțeles că nu vom folosi cookie-uri care nu sunt necesare pentru funcționarea tehnică a paginii web. Dacă vă dați aprobarea, și aceasta constituie o bază juridică pentru prelucrarea noastră, art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.

Cookie-urile folosite de noi sunt așa-zise cookie-uri de sesiune, care după finalul sesiunii de navigare se șterg automat. În afară de acestea, se utilizează și cookie-uri cu o durată mai mare de stocare, pentru ca să putem ține cont de pre-setările și preferințele dvs. și la următoarea dvs. vizită a ofertei noastre online.

Cele mai multe browser-e sunt astfel setate încât să accepte cookie-uri în mod automat. Puteți totuși dezactiva salvarea de cookie-uri sau puteți seta browser-ul așa încât să vă notifice imediat ce se trimit cookie-uri. În plus este posibil să ștergeți manual cookie-uri deja salvate, prin intermediul setărilor browser-ului. Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă refuzați salvarea cookie-urilor sau ștergeți cookie-uri necesare, în unele situații nu puteți utiliza oferta noastră online decât limitat sau nu o puteți utiliza deloc.


Utilizarea de cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

Anumite cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic, pentru a vă permite utilizarea ofertelor noastre online. Prin aceste cookie-uri înregistrăm și salvăm următoarele date:

 • Setări ale limbii

 • Setări de căutare

 • Informații pentru identificarea, respectiv autentificarea utilizatorului

 • Date pentru redarea neproblematică a conținuturilor audio și video

Cookie-urile ne permit să vă recunoaștem computerul și să punem imediat la dispoziție eventuale pre-setări necesare. Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim oferta online și să vă putem oferi servicii mai bune și mai ușor de folosit. Utilizarea de cookie-uri este de asemenea necesară pentru a vă ușura folosirea ofertelor noastre online. Anumite funcții nu vă pot fi oferite decât prin utilizarea de cookie-uri. Acestea privesc căutarea, setările limbii și funcții similare. De aici rezultă și interesul nostru legitim ca bază juridică pentru prelucrarea datelor cu ajutorul cookie-urilor conform art. 6 alin. 1 f din RGPD.


Utilizarea de cookie-uri de analiză („Google Analytics“)

În afara acestora, pe pagina noastră de Internet utilizăm cookie-uri care permit o analiză a comportamentului dvs. de utilizator, așa-zise cookie-uri de analiză. Prin aceste cookie-uri înregistrăm și salvăm următoarele date:

 • Frecvența accesării paginii

 • Noțiuni de căutare

 • Utilizarea funcțiilor paginii de Internet

 • Durata navigării

Datele dvs. colectate cu ajutorul cookie-urilor sunt pseudonimizate, pentru ca asocierea datelor cu utilizatorul respectiv să nu mai fie posibilă, dacă dvs. nu vă dați consimțământul în mod univoc și activ.

Utilizăm cookie-uri de analiză pentru a îmbunătăți și optimiza calitatea ofertelor noastre online și a conținuturilor acestora, precum și pentru a verifica și îmbunătăți disponibilitatea și vizibilitatea ofertelor noastre online. Cookie-urile de analiză sunt utilizate de noi numai cu acordul dvs. Baza juridică pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.

Pentru analiza comportamentul de utilizator în scopurile menționate mai sus, utilizăm software-ul Google Analytics, care la rândul său folosește cookie-uri, conform explicațiilor.

Utilizăm Google Analytics pentru evaluări statistice. Google Analytics este un serviciu de analiză web al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics utilizează așa-zise „cookie-uri“, fișiere de text, care sunt salvate pe computerul dvs. și care permit analiza utilizării paginii web de către dvs. Informațiile generate prin cookie-uri cu privire la utilizarea acestei pagini web de către dvs. sunt de regulă transmise unui server Google din SUA și salvate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe această pagină web, în prealabil adresa dvs. IP este totuși prescurtată de Google în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state ale Acordului cu privire la Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP se trimite în formă completă unui server Google din SUA și este prescurtată acolo. Din însărcinarea operatorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua folosirea paginii web, pentru a întocmi rapoarte despre activitățile de pe pagina web și a presta alte servicii legate de utilizarea paginii web și de utilizarea Internetului în beneficiul operatorului paginii web. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu este combină de către Google cu alte date. Puteți împiedica salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului dvs., dar vă atragem atenția că în acest caz este posibil să nu mai puteți utiliza toate funcțiile acestei pagini web. În plus, puteți împiedica înregistrarea datelor generate de cookie care se referă la utilizarea paginii web de către dvs. (inclusiv adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, neaprobând utilizarea cookie-urilor responsabile pentru aceasta în nota privind utilizarea de cookie-uri / centrul de preferințe privind protecția datelor.

Mai multe informații în această privință găsiți la tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informații generale privind Google Analytics și protecția datelor). Atragem atenția asupra faptului că pe paginile noastre de Internet Google Analytics a fost extins cu codul " anonymizeIp();" pentru a anonimiza adresele IP, ultimul octet fiind șters.


Utilizarea de cookie-uri publicitare („Salesforce Pardot Services“)

SMA Solar Technology AG (SMA) salvează exclusiv date cu caracter personal de la vizitatori al paginii web care s-au înregistrat voluntar/din proprie inițiativă pe paginile noastre web, pentru a primi informații despre produse și servicii, pentru a-și procura newsletter-ul SMA sau pentru a descărca documente. Dacă v-ați dat consimțământul, în afară de aceasta puteți primi e-mail-uri publicitare, în funcție de interesele dvs.

Anumite formulare de pe paginile web SMA sunt conectate cu Pardot. Pardot este un software de marketing automat al companiei Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Datele cu caracter personal indicate în mod voluntar sunt salvate inițial în Pardot, pentru a fi prelucrate apoi cu Salesforce CRM-System în scopul luării de contact și/sau trimiterii de informații. Salesforce nu salvează adrese IP, dar utilizează identificatori individuali, cum sunt „unique visitor ID“ și „unique identifier“. Identificarea univocă a persoanelor respective nu este posibilă.

Aici (https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5) Aflați cum Salesforce vă prelucrează datele atunci când vizitați paginile web.

SMA utilizează Pardot ca serviciu de analiză marketing care îi permite să întrețină, să măsoare și să extindă oferta web SMA și comunicarea de marketing a SMA și, de asemenea, să optimizeze conținuturile paginilor web SMA. Pentru protecția utilizatorilor și partenerilor, în plus se pot identifica și eventual preveni posibile fraude și riscuri pentru siguranță. Datele se prelucrează în Salesforce din însărcinarea noastră, prin utilizarea de cookie-uri.

Cookie-urile Pardot se utilizează numai dacă v-ați dat acordul în cadrul notei noastre privind utilizarea de cookie-uri / centrului de preferințe privind protecția datelor. Salvarea de cookie-uri poate fi dezactivată suplimentar și în setările browser-ului dvs.

Dacă nu permiteți decât cookie-urile esențiale, acest lucru poate duce la limitarea funcțiilor și la o utilizare mai greoaie a ofertei web SMA.


Utilizarea de cookie-uri afiliate (Awin)

Pe pagina noastră de Internet am integrat componente ale Awin der Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Germania. Awin este o rețea germană de afiliere care oferă marketing afiliat. Marketingul afiliat este o formă de vânzări bazată pe Internet care permite operatorilor comerciali ai paginilor de Internet, așa numiților comercianți sau advertiser-i, să afișeze publicitate, remunerată cel mai adesea prin comisioane pe clicuri sau sales, pe pagini de Internet ale terților, deci ai partenerilor de vânzări, care se numesc afiliați sau publisher-i. Awin postează un cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Cookie-ul de tracking de la Awin nu salvează niciun fel de date cu caracter personal. Se salvează numai numărul de identificare al afiliatului, deci al partenerului care intermediază potențialul client, precum și numărul de ordine al vizitatorului unei pagini de Internet și al materialului publicitar pe care s-a dat clic. Scopul salvării datelor este derularea de plăți pe bază de comision între un comerciant și afiliat, plăți care se derulează prin rețeaua de afiliere, deci Awin.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor la Awin pot fi accesate la adresa www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.


Utilizarea Google Maps

În oferta noastră online, utilizăm, prin intermediul unei interfețe, serviciul de hărți Google Maps. Este vorba despre un serviciu al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“).

Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps este necesară salvarea adresei dvs. IP. Aceste informații sunt de regulă transmise unui server Google din SUA și salvate acolo. Furnizorul acestei pagini nu poate influența acest transfer de date.

Noi utilizăm Google Maps pentru a vă permite să găsiți mai ușor locațiile indicate de noi în oferta online. Acest lucru reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, care în același timp reprezintă baza juridică pentru utilizarea Google Maps.

Mai multe informații despre cum sunt tratate datele utilizatorilor găsiți în Declarația Google privind protecția datelor: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Utilizarea paginii Eventbrite

Pe pagina noastră web oferim utilizatorilor noștri posibilitatea de a rezerva participarea la evenimente. Pentru aceasta utilizăm tool-ul „Eventbrite“, un serviciu al companiei Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Atunci când vă înregistrați pentru un eveniment sunteți redirecționați pe pagina web a Eventbrite. Compania noastră nu are influență asupra prelucrării datelor de către Eventbrite. Eventbrite Inc. participă la programul-cadru Scutul de confidențialitate UE-SUA derulat de Departamentul Comerțului din SUA și de Comisia Europeană cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea datelor cu caracter personal din statele membre ale Spațiului Economic European. Aici puteți consulta informații în legătură cu ce date sunt colectate, prelucrate și utilizate de Eventbrite Inc. în cadrul programului Scutul de confidențialitate UE-SUA și scopurile în care se face colectarea, prelucrarea și utilizarea:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

Pentru înregistrarea la un eveniment pe Eventbrite, trebuie să trimiteți următoarele date la Eventbrite Inc.:

 • Nume, prenume

 • Adresă de e-mail

 • Localitate

 • Data nașterii

 • Tipul biletului

 • ID eveniment (la ce webinar v-ați înscris)

 • Vouchere folosite

Mai multe informații despre modalitatea în care Eventbrite Inc. utilizează datele dvs. cu caracter personal puteți consulta în Directiva Eventbrite privind protecția datelor:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite.

În calitate de organizator, noi primim de la Eventbrite acces la datele enumerate mai sus ale participanților la un eveniment. Aceste date sunt utilizate de noi în scopul pregătirii și evaluării ulterioare a evenimentului. Pentru o mai bună planificare ulterioară a ofertei de evenimente utilizăm date despre participarea la evenimente, pentru a analiza numărul de participanți și gradul de ocupare al locației.


Utilizarea YouTube

În oferta noastră online sunt integrate video-uri, pentru a căror redare utilizăm un plugin al serviciului YouTube oferit de Google („YouTube“). Furnizorul serviciului este YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Atunci când accesați o pagină de Internet a ofertei noastre online pe care este integrat un video, se stabilește conexiunea cu serverele YouTube. Cu această ocazie se comunică serverului YouTube ce pagini de Internet ale ofertei noastre online ați vizitat.

Dacă sunteți logat în contul dvs. de YouTube, înseamnă că permiteți YouTube să asocieze direct comportamentul dvs. de navigare cu profilul dvs. personal. Puteți împiedica acest lucru delogându-vă din contul dvs. de YouTube. Mai multe informații despre modul în care sunt tratate datele utilizatorilor găsiți în Declarația Google privind protecția datelor, la www.google.de/intl/de/policies/privacy/, care este valabilă și pentru YouTube.

Utilizăm YouTube pentru a vă putea arăta video-uri și implicit a vă putea oferi mai multe informații despre noi și serviciile noastre, ceea ce reprezintă în același timp un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.


Utilizarea Vimeo

În oferta noastră online sunt integrate video-uri, pentru a căror redare utilizăm un plugin al serviciului oferit de Vimeo („Vimeo“). Furnizorul serviciului este Vimeo, LLC cu sediul principal în 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Atunci când accesați paginile noastre de Internet prevăzute cu un astfel de plugin, se stabilește o conexiune cu serverele Vimeo și se afișează pluginul. În acest fel se transmite serverului Vimeo ce pagini dintre paginile noastre de Internet ați vizitat. Dacă sunteți logat la Vimeo ca membru, Vimeo va asocia aceste informații cu contul dvs. personal de utilizator. La utilizarea plugin-ului, ca de exemplu la apăsarea butonului de start al unui video, această informație este de asemenea asociată cu contul dvs. de utilizator. Puteți împiedica această asociere, delogându-vă din contul dvs. de utilizator Vimeo înainte de utilizarea paginii noastre de Internet și ștergând cookie-urile corespunzătoare din Vimeo. Mai multe informații despre prelucrarea datelor și note despre protejarea datelor de către Vimeo găsiți la vimeo.com/privacy.

Utilizăm Vimeo pentru a vă putea arăta video-uri și implicit a vă putea oferi mai multe informații despre noi și serviciile noastre, ceea ce reprezintă în același timp un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.


Utilizarea EQS Aktien Charts

Integrăm servicii externe ale EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) pentru reprezentarea grafică a graficelor noastre de acțiuni. Dacă utilizați un astfel de serviciu sau dacă vi se afișează conținuturi ale terților, din motive tehnice între dvs. și furnizorul respectiv va avea loc un schimb de date.

Mai multe informații despre scopul și cantitatea în care datele dvs. sunt colectate și prelucrate puteți consulta în Notele privind protecția datelor ale EQS Group AG la germany.eqs.com/de/legal.

Utilizarea acestui program reprezintă un interes legitim pentru prelucrarea datelor conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.


Utilizarea tehnologiilor de retargeting și remarketing

Prin retargeting resp. remarketing se înțeleg acele tehnologii ai căror utilizatori, care anterior au vizitat o anumită pagină de Internet, primesc afișată publicitate în consecință și după părăsirea respectivei pagini de Internet. Pentru aceasta este necesară recunoașterea utilizatorului de Internet în afara propriei pagini de Internet, scop în care se folosesc cookie-uri ale prestatorilor de servicii respectivi; în plus se ține cont de comportamentul de utilizare de până în acel moment. De exemplu, atunci când un utilizator se uită la anumite produse, aceste produse sau unele similare i se pot afișa mai târziu, ca publicitate, pe alte pagini de Internet. Este vorba despre o publicitate personalizată, care este adaptată nevoilor fiecărui utilizator în parte. Pentru această publicitate personalizată nu este necesar ca, dincolo de recunoașterea utilizatorului, să aibă loc și identificarea acestuia. De aceea, datele utilizate pentru retargeting, respectiv remarketing nu sunt combinate de noi cu alte date.

Compania noastră utilizează astfel de tehnologii pentru postarea de anunțuri în Internet. Pentru postarea de anunțuri recurgem la furnizori terți. Utilizăm, printre altele, oferte ale Google, care permite o afișare automatizată a produselor interesante pentru utilizatorul de Internet. Această funcție se implementează cu ajutorul cookie-urilor. Mai multe informații despre aceste tehnologii puteți consulta în Dispozițiile Google privind protecția datelor, la policies.google.com/privacy. Utilizăm cookie-uri numai cu acordul dvs. Baza juridică pentru aceasta o reprezintă art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. Instalarea cookie-urilor pentru Google Remarketing și Google AdWords Conversion Tracking poate fi făcută și prin setarea software-ului browser-ului respectiv, prin accesarea paginii web www.google.com/policies/privacy/ads/ și o modificare a setării corespunzătoare.

Comunicarea cu noiNe puteți contacta în diverse moduri, printre altele prin intermediul formularului de contact de pe pagina noastră de Internet. În plus, vă ținem la curent periodic cu newsletter-ul nostru, pe care îl primiți prin e-mail, și prin comunicate de presă.


Formular de contact

Dacă doriți să utilizați formularul de contact din oferta noastră online, în acest scop noi înregistrăm datele cu caracter personal pe care dvs. le indicați în formularul de contact, în mod special numele și adresa de e-mail. În plus, salvăm adresa IP, precum și data și ora solicitării. Prelucrăm datele pe care le transmiteți prin intermediul formularului de contact cu scopul de a vă putea răspunde la solicitarea, respectiv la dorința dvs.

Puteți decide dvs. înșivă ce informații ne transmiteți prin intermediul formularului de contact. Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. este consimțământul dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.

După prelucrarea chestiunii respective de către noi, mai întâi datele sunt salvate pentru cazul unor eventuale întrebări lămuritoare. O ștergere a datelor poate fi solicitată oricând; altminteri ștergerea are loc după rezolvarea definitivă a chestiunii, ceea ce nu aduce atingere obligațiilor legale de păstrare.


Comunicate de presă

Utilizarea de prestatori de servicii pentru trimiterea de comunicate de presă

Pentru distribuirea de comunicate de presă, utilizăm servicii externe ale EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) și ale Meltwater Deutschland GmbH (Rotherstrasse 22, 10245 Berlin). Dacă vă înregistrați pentru un astfel de serviciu, în acest caz facem schimb de date cu acești prestatori.

Mai multe informații despre scopul și cantitatea în care datele dvs. sunt colectate și prelucrate puteți consulta în Notele privind protecția datelor ale EQS Group AG la https://germany.eqs.com/de/legal și ale Meltwater GmbH la https://meltwater.com/de/privacy.

Utilizarea acestor programe se bazează pe consimțământul dvs. privind prelucrarea de date conform art. 6 ali. 1 lit. a) din RGPD. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment.


Newsletter-e

Înregistrarea pentru SMA Newsletter se face prin procedura Double-Opt-In, care cere o a doua confirmare, prin e-mail. Newsletter-ele pot fi stornate în orice moment.


Newsletter Investor Relations

Pentru a expedia newsletter-ul Investor Relations (numit în cele ce urmează "newsletter IR") utilizăm serviciile companiei EQS Group AG. Expedierea se face pe baza unui contract privind prelucrarea datelor din împuternicirea operatorului, în sensul art. 28 alin. 3 p. 1 din RGPD. Punem datele dvs. la dispoziția furnizorului de servicii de expediere doar în scopul expedierii e-mail-urilor.

Înregistrarea pentru newsletter-ul nostru IR se face prin așa-zisa procedură Double-Opt-In. Aceasta înseamnă că după înregistrare veți primi un e-mail, în care vi se cere să confirmați înregistrarea. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată înregistra cu adrese de e-mail străine. Înregistrările pentru newsletter-ul IR sunt consemnate într-un protocol pentru a putea dovedi procesul de înregistrare corespunzător solicitărilor legale. Consemnarea presupune salvarea momentului înregistrării și confirmării, precum și a adresei IP. De asemenea sunt consemnate în protocol modificările datelor dvs. salvate la furnizorul serviciilor de expediere.

În cadrul procedurii de înregistrare vi se cere consimțământul pentru prelucrare și se face trimitere la prezenta Declarație privind protecția datelor (art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD).

Datele se utilizează exclusiv pentru trimiterea newsletter-ului IR.


Newsletter de marketing

Când vă înregistrați pentru newsletter-ul nostru de marketing, adresa dvs. de e-mail este utilizată pentru scopuri publicitare proprii, până în momentul în care vă dezabonați. În legătură cu aceasta primiți periodic informații prin e-mail despre teme actuale, precum și e-mail-uri prilejuite de anumite ocazii, de exemplu cu ocazia unor promoții speciale sau pentru oferte de cursuri. E-mail-urile pot fi personalizate și individualizate, pornind de la informațiile pe care le avem despre dvs.

În vederea înregistrării pentru newsletter-ul nostru de marketing utilizăm - în cazul în care nu ne-ați dat consimțământul în scris - așa numita procedură Double-Opt-In, ceea ce înseamnă că vă vom trimite un newsletter de marketing prin e-mail abia după ce dvs. ne confirmați în mod expres în prealabil că trebuie să activăm expedierea newsletter-ului de marketing. În acest caz vă vom trimite un e-mail de notificare și vă vom ruga ca, dând clic pe unul dintre linkurile conținute în acest e-mail, să confirmați că doriți să primiți newsletter-ul nostru.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. este consimțământul dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD, dacă v-ați înregistrat în mod expres pentru newsletter-ul de marketing. În cadrul prevederilor legale, se poate întâmpla de asemenea ca dvs. să primiți de la noi newsletter-ul de marketing fără consimțământul dvs. expres, pentru că ați comandat de la noi produse sau servicii, noi am primit în acest context adresa dvs. de e-mail, iar dvs. nu v-ați opus primirii de informații prin e-mail. În acest caz baza juridică trebuie considerată a fi interesul nostru legitim pentru transmiterea de publicitate directă conform art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD.

Pentru expedierea newsletter-ului de marketing utilizăm tool-ul de marketing automat Salesforce Pardot. Pardot este un software de marketing automat al companiei Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Datele cu caracter personal trimise nouă de către dvs. în cadrul procesului de comandă a newsletter-ului de marketing se vor prelucra, cu scopul expedierii newsletter-ului de marketing, precum și în scopuri de marketing, și în SUA. Trimitem aceste date către compania Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Recurgem la Salesforce Pardot Software inclusiv în scopurile numite mai sus cu privire la datele clienților. În acest fel, prin colaborarea cu compania Salesforce.com, avem capacități mai bune ca, prin evaluarea intereselor concrete ale clienților noștri, să ne putem adresa lor de o manieră mai individualizată. Suntem de părere că un mod de abordare care corespunde în mod specific intereselor clienților este și în interesul acestora. Întrucât compania Salesforce.com este, în plus, membră a Scutului de Confidențialitate al SUA (https://www.privacyshield.gov/participant_search), suntem convinși că datele clienților sunt prelucrate și în SUA la un nivel care corespunde legislației germane privind protecția datelor. Atragem atenția asupra faptului că la expedierea newsletter-ului de marketing evaluăm comportamentul dvs. de utilizator. Pentru această evaluare e-mail-urile trimise conțin așa numite Web-Beacons, respectiv pixeli de tracking. Pentru evaluări, conectăm datele trimise prin acești pixeli de tracking cu adresa dvs. de e-mail și cu un ID individual. Cu datele astfel obținute, generăm un profil de utilizator, pentru a adapta newsletter-ul de marketing la interesele dvs. individuale. În acest proces înregistrăm când citiți newsletter-ele noastre de marketing, ce linkuri din acestea accesați și, pe această bază, tragem concluzii în legătură cu interesele dvs. personale. Aceste date sunt conectate de noi cu acțiunile întreprinse de dvs. pe pagina noastră web. Dacă nu doriți acest lucru, ar trebui să vă dezabonați. Un astfel de tracking nu este posibil nici dacă dvs. ați dezactivat, ca variantă standard, afișarea de imagini în programul dvs. de e-mail. În acest caz, newsletter-ul nu vă va mai fi afișat complet și este posibil să nu puteți folosi toate funcțiile. Dacă afișați imaginile manual, are loc procesul de tracking menționat mai sus.

Dacă ați comandat newsletter-ul de marketing, iar noi, așa cum am arătat mai sus, vă evaluăm comportamentul de utilizare, comunicăm datele astfel colectate în scopuri de marketing următoarelor companii asociate:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Altenso GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.sma-altenso.com / Altenso@sma.de

coneva GmbH, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München, Germany
Tel.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

SMA Solar Technology AG are un număr mare de filiale în toată lumea, care distribuie produsele SMA AG și se ocupă de service-ul necesar, ca de exemplu SMA France S.A.S. sau SMA Italia S.r.l. Și cu aceste companii facem schimb de date.

Transmiterea de date către aceste companii are loc pentru ca să putem întocmi în mod optim oferte prin intermediul newsletter-ului nostru, oferte care să fie relevante și interesante pentru dvs. Companiile menționate nu vor utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a face publicitate pe alte căi (de ex. telefoane). SMA Solar Technology AG a încheiat cu fiecare dintre aceste companii acorduri privind prelucrarea datelor din împuternicirea operatorului. Întrucât o transmitere a datelor în afara acestui cadru nu are loc decât dacă dvs. v-ați exprimat acordul expres cu dispozițiile de protecție a datelor din această declarație și implicit și cu această transmitere, în cadrul comandării newsletter-ului, prelucrarea datelor are lor pe baza art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD. În plus, corespunde interesului clienților noștri, de a primi informații individualizate și adecvate preocupărilor lor, ca noi să comunicăm datele colectate companiilor asociate, așa încât prelucrarea de date este justificată și în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. Acest lucru este valabil în mod special și pentru că clientul se poate dezabona în orice moment de la newsletter. Informațiile sunt salvate pe perioada în care aveți abonament la newsletter. După dezabonare, stocăm datele doar în scopuri statistice și în formă anonimizată.

Dacă în general nu mai doriți să primiți un newsletter de marketing de la noi, puteți oricând să vă revocați consimțământul dat cu efect pentru viitor, respectiv să vă opuneți primirii newsletter-ului pe viitor, fără ca pentru aceasta să fie nevoie să plătiți alte costuri în afara costurilor de transmitere conform tarifelor de bază. Utilizați pur și simplu butonul de dezabonare conținut în fiecare newsletter sau trimiteți-ne o notificare, nouă sau responsabilului nostru cu protecția datelor.


Solar Calculator

Solar Calculator este un serviciu gratuit care se adresează consumatorilor finali privați. Cu ajutorul Solar Calculator puteți crea un calcul provizoriu, cu titlu de exemplu, („potențial solar“) și apoi trimite o solicitare de ofertă la SMA. Solicitarea va fi redirecționată de SMA către companii de specialitate selectate din aproprierea dvs. Ulterior companiile vă vor contacta direct pentru continuarea serviciilor de consultanță și pentru întocmirea ofertei.

Pentru calculul potențialului solar este necesar să introduceți anumite date în Solar Calculator (de ex. locul unde planificați să amplasați instalația fotovoltaică). De asemenea colectăm datele dvs. cu caracter personal, dacă ne trimiteți o solicitare de ofertă.

În cele ce urmează găsiți informații despre ce date înregistrăm și salvăm odată cu trimiterea de către dvs. a solicitării de ofertă și despre cum utilizăm aceste date:

 • Date de contact: formulă de adresare, prenume, nume, stradă, număr casă, cod poștal, localitate, țară, număr de telefon, adresă de e-mail

 • Date privind condițiile construcției: locația planificată pentru instalația fotovoltaică, tipul acoperișului, suprafața acoperișului, înclinația acoperișului, orientarea acoperișului

 • alte date: consumul anual de curent, mărimea gospodăriei în număr de persoane, profilul consumului, consumatori suplimentari, preferință stocare da/nu, data planificată a instalării, alte observații ale dvs.

 • Rezultatele furnizate de Solar Calculator: necesarul calculat de energie, mărimea calculată a instalației fotovoltaice, consumul propriu de electricitate calculat, calculul restului de curent luat din rețea, calculul curentului injectat în rețea, economie calculată la costurile pentru curent, gradul calculat de autonomie/autarhie, reducere CO2 calculată, recomandarea produsului

Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. este încheierea unui contract conform art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD. Pentru întocmirea ofertei, SMA redirecționează datele dvs. către ateliere calificate de specialitate (partenerii SMA specializați în instalații fotovoltaice). Datele dvs. sunt utilizate de partenerii SMA specializați în instalații fotovoltaice exclusiv pentru întocmirea ofertei. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că noi nu putem influența relațiile de afaceri dintre dvs. și partenerul de specialitate.

Datele cu caracter personal colectate de SMA de la dvs. sunt tratate strict confidențial și nu sunt transmise terților fără consimțământul dvs. expres. SMA poate utiliza date cu caracter personal pentru scopuri interne, cum sunt analiza de date, cercetarea sau îmbunătățirea produselor. Datele dvs. se șterg din sistemul nostru cel mai târziu după 3 luni din momentul solicitării dvs. în Solar Calculator.

Pentru prelucrarea solicitării dvs. de oferă și pentru trimiterea de e-mail-uri, datele dvs. se prelucrează și în SUA. Trimitem aceste date către compania Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. În acest fel, în colaborare cu compania Salesforce.com besser, avem capacități mai bune de a prelucra solicitarea dvs. de ofertă conform dorințelor dvs. specifice. Suntem de părere că acest lucru este în interesul dvs.

Pentru trimiterea automatizată de e-mail-uri utilizăm software-ul de automatizare Salesforce Pardot al companiei cu același nume Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Pardot înregistrează comportamentul dvs. ca utilizator și vă evaluează datele sub forma unui profil de utilizator. Mai multe informații pe această temă puteți consulta în „Marketing Newsletter“.


Comentarii

Aveți posibilitatea de a comenta articolele noastre în oferta noastră online. Pentru aceasta trebuie să vă indicați numele; puteți folosi și un pseudonim. În plus, trebuie să vă menționați adresa de e-mail. Indicarea adresei de e-mail este necesară pentru ca să vă putem contacta dacă faceți reclamații în comentarii și să vă putem ruga să aveți o luare de poziție față de problema respectivă; suplimentar, salvăm adresa IP. Fără a furniza aceste informații, nu puteți posta comentarii. La publicarea comentariului, nu se va afișa totuși decât numele, respectiv pseudonimul ales de dvs. Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. este consimțământul dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD.


Social MediaÎn oferta noastră online găsiți linkuri către rețeaua socială Facebook, către rețeaua axată pe cariere LinkedIn, precum și către serviciul de mesaje scurte Twitter. Linkurile se recunosc după logo-urile furnizorilor.

Dând clic pe linkuri se deschid paginile de social media corespunzătoare, cărora prezenta Declarație privind protecția datelor nu li se aplică. Detalii despre dispozițiile valabile pe aceste pagini găsiți în Declarațiile privind protecția datelor aferente ale fiecărui furnizor în parte; acestea pot fi consultate la:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/privacy

Înainte de accesarea linkurilor corespunzătoare nu are loc o transmitere a informațiilor cu caracter personal către furnizorii respectivi. Accesarea de către dvs. a linkului respectiv reprezintă în același timp baza pentru prelucrarea datelor de către furnizorii respectivi.


Drepturile dvs. și datele de contactPentru noi este foarte important să explicăm cât mai transparent modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și să vă informăm cu privire la drepturile pe care le aveți. Dacă doriți informații mai detaliate sau doriți să vă exercitați drepturile, vă puteți adresa în orice moment companiei noastre, ca să ne putem ocupa de cerința dvs.


Drepturile persoanei vizate

Cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă stau la dispoziție o serie întreagă de drepturi. Mai întâi aveți un drept deplin la informare și puteți solicita eventual rectificarea și/sau ștergerea, respectiv blocarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteți solicita de asemenea restricționarea prelucrării și aveți un drept la opoziție. Cu privire la datele cu caracter personal trimise de dvs. companiei noastre, aveți în plus dreptul la portabilitatea datelor.

Dacă doriți să revendicați unul dintre drepturile dvs. și/sau doriți să primiți mai multe informații despre aceasta, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru de Asistență Clienți. Alternativ vă puteți adresa responsabilului nostru cu protecția datelor.


Revocarea consimțământului și opoziția

Odată acordat, consimțământul dvs. poate fi revocat liber în orice moment, cu efect pentru viitor. Prin revocarea consimțământului nu se aduce atingere legalității prelucrării datelor, așa cum s-a făcut până la data revocării în temeiul consimțământului. Persoanele noastre de contact în această problemă sunt de asemenea serviciul Asistență Clienți și responsabilul nostru cu protecția datelor.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu se bazează pe un consimțământ, ci are loc pe altă bază juridică, puteți să vă opuneți acestei prelucrări a datelor. Opoziția dvs. duce la o verificare și eventual la încetarea prelucrării datelor. Veți fi informat cu privire la rezultatul verificării și – dacă prelucrarea datelor se va face totuși în continuare – veți primi de la noi informații detaliate despre motivele pentru care prelucrarea datelor este legală.


Responsabilul cu protecția datelor și datele de contact

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor care să ne sprijine în problemele legate de legislația protecției datelor și căruia vă puteți adresa și direct. Dacă aveți întrebări despre colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, la care prezenta Declarație privind protecția datelor nu a putut răspunde, precum și despre rectificarea sau ștergerea datelor dvs. ori revocarea consimțămintelor acordate, vă rugăm să vă adresați la:

SMA Solar Technology AG
Responsabil cu protecția datelor
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

E-mail: datenschutz@SMA.de


Plângeri

Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu se face de către noi în acord cu prezenta Declarație privind protecția datelor sau cu dispozițiile aplicabile ale legislației privind protecția datelor, vă puteți plânge la responsabilul nostru cu protecția datelor. În acest caz, responsabilul cu protecția datelor va verifica chestiunea și vă va informa cu privire la rezultatul verificării. În afară de aceasta, aveți dreptul să depuneți plângere la o autoritate de supraveghere.


Alte informații și modificăriLinkuri către alte pagini web

Oferta noastră online poate conține linkuri către alte pagini web. Aceste linkuri sunt de regulă marcate ca atare. Nu putem influența măsura în care pe paginile la care trimit linkurile se respectă sau nu dispozițiile privind protecția datelor în vigoare. Din acest motiv vă recomandăm să vă informați în legătură cu Declarația privind protecția datelor atunci când vizitați alte pagini web.


Modificări la prezenta Declarație privind protecția datelor

Versiunea prezentei Declarații privind protecția datelor se identifică după data trecută în josul declarației. Ne rezervăm dreptul de modifica prezenta Declarație privind protecția datelor în orice moment, cu efect pentru viitor. Modificări au loc în mod special când se ajustează oferta online sau când se modifică dispozițiile legislației privind protecția datelor. Versiunea actuală a Declarației privind protecția datelor se poate accesa întotdeauna direct în oferta online. Vă recomandăm să vă informați periodic cu privire la modificările prezentei Declarații privind protecția datelor.

Versiunea prezentei Declarații privind protecția datelor: septembrie 2021

Versiunea 4.4